Trong tháng 4 vừa qua, chúng ta đã phân tích chu kỳ USD theo mùa và đưa ra kết luận USD nghiêng về giảm nhiều hơn tăng. Tuy nhiên, kết quả không đúng như ý khi USD trong tháng 4.2018 hóa ra lại tăng, ngược lại hoàn toàn so với chuỗi 7 năm giảm tháng 4 liên tiếp từ năm 2010 đến nay.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ thử nhìn chu kỳ USD theo mùa cho tháng 5 xem sao nhé. Bài viết sử dụng dữ liệu biểu đồ USD Index của tradingview.

BIỂU ĐỒ NGÀY USD INDEX TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

Theo biểu đồ trên, tôi có vài nhận xét như sau

  • Kể từ 2000 đến nay, phản ứng của đồng USD thể hiện qua USD Index trong tháng 5 là 7 lần giảm và 10 lần tăng. Tỷ lệ giảm là 41%, tỷ lệ tăng là 59%. Phe tăng hơi thắng thế.
  • Trong 10 năm trở lại đây, từ 2008, USD Index tăng 8 lần, giảm 2 lần trong tháng 5. Tỷ lệ tăng chiếm 80% và giảm chiếm 20%
  • Kể từ 2010 trở lại đây, USD Index tháng 5 tăng 7 lần và giảm 1 lần. Tỷ lệ tăng là 87% và giảm là 13%

Nếu nhìn vào chu kỳ USD theo mùa thể hiện qua thống kê usd index trong tháng 5 từ năm 2000 đến nay, có thể dễ dàng đi đến kết luận là khả năng USD tăng trong tháng 5 cao hơn là giảm, đặc biệt là trong khoảng 10 năm trở lại đây thì USD thường có thói quen tăng trong tháng 5 khá rõ.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho chu kỳ USD theo mùa. Mọi người có thể tham khảo thêm cho các quyết định đầu tư hay trading của mình.