Chiến lược giao dịch này là chiến lược giao dịch pullback dựa vào sự kết hợp giữa chỉ báo kỹ thuật. Và phân tích ngưỡng kháng cự hỗ trợ ngang trong price action.

Chúng ta cần lưu ý những điều sau khi sử dụng chiến lược giao dịch:
 • Khung thời gian: H1 goặc H4 là hai khung thời gian lý tưởng
 • Cặp tiền tệ: Bất kỳ
 • Chỉ báo kỹ thuật: Chỉ báo Bollinger Bands với cài đặt mặc định.
Để bạn có thể mở vị thế giao dịch, thì bạn cần tìm những điều kiện sau:
 1. Ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự ngang cần trùng với giá chạm band trên hoặc band dưới của chỉ báo Bollinger Bands.
 2. Tiếp theo bạn cần tìm kiếm là kiểm tra xem giá ít nhất đã có hai lần phản ứng hai lần với ngưỡng hỗ trợ và kháng cự này.

Các bạn xem biểu đồ bên dưới để hình dung rõ ràng hơn cách để chúng ta tìm kiếm tín hiệu.


Dưới đây là nguyên tắc giao dịch của chiền lược này

Nguyên tắc giao dịch


Đối với thiết lập bán

 • Hãy tìm một ngưỡng hoặc mức hỗ trợ đều được. Và ngưỡng hỗ trợ này được xác nhận là đã bị phá vỡ trong đó giá đã phản ứng ít nhất hai lần với nó. Lúc này ngưỡng hỗ trợ của chúng ta hoạt động như ngưỡng kháng cự.
 • Việc tiếp theo của chúng ta là chờ giá quay ngược trở lại. Để chạm vào đường band trên của chỉ báo Bollinger Bands. Và vùng này cần phải trùng với ngưỡng hoặc mức hỗ trợ (nay là kháng cự) đã bị phá vỡ trước đó.
 • Khi đủ hai điều kiện trên. Chúng ta tiến hành đặt lệnh sell stop cách 2-3 pip phía bên dưới mức giá thấp nhất của nến chạm vào chỉ báo Bollinger Bands ở trong vùng này.
 • Điểm dừng lỗ của chúng ta nên đặt cách 5 pip so với mức giá cao nhất của nến đó.
 • Lợi nhuận mục tiêu của chúng ta đó là khi giá chạm vào đường band giữa của chỉ báo Bollinger Band. Hoặc bạn có thể chờ cho khi giá tiếp cận đường band thấp hơn và chốt lời.

Đối với thiết lập mua

 • Hãy tìm một ngưỡng hoặc mức kháng cự đều được. Và ngưỡng kháng cự này được xác nhận là đã bị phá vỡ trong đó giá đã phản ứng ít nhất hai lần với nó. Lúc này ngưỡng kháng cự của chúng ta hoạt động như ngưỡng hỗ trợ.
 • Việc tiếp theo của chúng ta. Là chờ giá quay ngược trở lại để chạm vào đường band dưới của chỉ báo Bollinger Bands. Và vùng này cần phải trùng với ngưỡng hoặc mức kháng cự (nay là hỗ trợ) đã bị phá vỡ trước đó.
 • Khi đủ hai điều kiện trên. Chúng ta tiến hành đặt lệnh buy stop cách 2-3 pip phía bên trên mức giá cao nhất của nến chạm vào chỉ báo Bollinger Bands ở trong vùng này.
 • Điểm dừng lỗ của chúng ta nên đặt cách 5 pip so với mức giá thấp nhất của nến đó.
 • Lợi nhuận mục tiêu của chúng ta đó là khi giá chạm vào đường band giữa của chỉ báo Bollinger Band. Hoặc bạn có thể chờ cho khi giá tiếp cận đường band cao hơn và chốt lời.
Nếu bạn sử dụng các tín hiệu mô hình nến đảo chiều để giao dịch. Trong chiến lược này thì chính là một ưu thế lớn.

Đây là chiến lược giao dịch này có nguyên tắc giao dịch khá đơn giản. Dễ áp dụng và có điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải quản lý vốn chặt chẽ nhé.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

➡️ GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$