Đây là một chiến giao dịch Forex chỉ dựa trên toán học, xác suất và giá. Chiến lược giao dịch này được đánh giá là khá thú vị và được phát triển bởi The Forex Kid. Hôm nay, mình xin được giới thiệu nó tới toàn thể các bạn.

Lời ngỏ:


Đây là chiến lược giao dịch hoạt động cho bất kỳ cặp tiền nào (tuy nhiên tôi vẫn khuyến nghị mọi người nên sử dụng chiến lược này cho cặp EUR / USD) và trong mọi điều kiện thị trường. Không có chỉ báo nào cần thiết để giao dịch với chiến lược giao dịch này, tất cả những bạn cần là khả năng đặt các lệnh chờ và quản lý lệnh mà thôi. Biểu đồ khung thời gian cao được khuyến nghị cho chiến lược này vì mỗi thiết lập giao dịch yêu cầu một khoảng thời gian cũng như tính toán dựa trên cây nến mới nhất (Tối thiểu là H4)

 

Giao dịch như thế nào?


1. “Giá trị lõi” sẽ là đơn vị cần được tính toán đầu tiên. Và nó dựa trên giá hiện tại.

  • Đối với các cặp tiền có 4 số sau số thập phân (Thường là các cặp không chứa đồng JPY): Giá trị lõi = Giá hiện tại x 10 và sau đó được làm tròn.
  • Đối với các cặp tiền có 2 số sau số thập phân, Giá trị lõi = Giá hiện tại : 10 và sau đó được làm tròn.

2. Đặt lệnh chờ Mua tại: Giá hiện tại + (2 × Giá trị lõi).

3. Đặt lệnh chờ Bán tại: Giá hiện tại – (2 × Giá trị lõi).

4. Đặt lệnh dừng lỗ cho lệnh chờ Mua tại: Giá mở cửa – (2 × Giá trị lõi).

5. Đặt lệnh dừng lỗ cho lệnh chờ Bán tại: Giá mở cửa + (2 × Giá trị lõi).

6. Số pips chốt lời cho cả hai lệnh được tính tương tự như cách chúng ta tính toán Giá trị lõi nhưng thay vì nhân với 10, chúng ta nhân với 100:

  • Số pips chốt lời = Giá hiện tại x với 100 (Đối với cả những cặp tiền có 2 chữ số sau số thập phân). Sau đó làm tròn giá trị tính được.
  • Giá chốt lời = Giá khớp lệnh + Số pips chốt lời.
7. Trailing stop cũng có thể được sử dụng cho chiến lược này và nó được tính bằng 2,5 × Giá trị lõi.

8. Đừng quên hủy các lệnh chờ không được kích hoạt sau khi đóng nến.

9. Cũng hãy đừng quyên hủy các lệnh chờ khi giao dịch theo một hướng được khớp.

Nếu điều này nghe có vẻ quá phức tạp, hãy xem ví dụ dưới đây và cùng nhau tính toán các điều kiện và tham số cho một ví dụ được trình bày trên đồ thị:

Trên đây là đồ thị khung thời gian H4 cho cặp tiền EUR / USD.

1. Giá hiện tại là 1.1202, giá mở cửa cho cây nến hiện tại là 1.1209.

2. Có 4 chữ số đằng sau số thập phân đối với EUR / USD. Điều đó có nghĩa là Giá trị lõi sẽ được tính như sau: Giá trị lõi = 1.1202 × 10 = 11.2. Làm tròn kết quả trên chúng ta được 11 pips.

3. Chúng ta đặt lệnh chờ Mua tại: 1.1202 + (2 × 11) = 1.1224.

4. Chúng ta đặt lệnh chờ Bán tại: 1.1202 – (2 × 11) = 1.1180.

5. Dừng lỗ cho lệnh chờ Mua: 1.1209 – (2 × 11) = 1.1187.

6. Dừng lỗ cho lệnh chờ Bán: 1.1209 + (2 × 11) = 1.1231.

7. Số pips chốt lời cho tất cả các lệnh chờ là: 1.1202 × 100 = 112.0 hay là 112 pips.

8. Điểm chốt lời cho lệnh chờ Mua: 1.1224 + 112 = 1.1336.

9. Điểm chốt lời cho lệnh chờ Bán: 1.1180 – 112 = 1.1068.

10. Trailing stop cho cả hai lệnh chờ la: 2,5 × 11 = 27,5. Điều này có nghĩa là cứ mỗi lần giá di chuyển được 28 pips chúng ta lại nâng mức dừng lỗ lên 28 pips so với lệnh dừng lỗ ban đầu.

Trên đây là toàn bộ chiến lược và một ví dụ minh họa. Đây là 1 chiến lược giao dịch mà theo mình là khá thú vị. Còn chờ gì nữa và hãy test thử vào tài khoản demo nhé!

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$