Chiến lược BO

Chiến lược BO – Các chiến lược quyền chọn nhị phân là sự đúc kết kinh nghiệm với những hướng dẫn cụ thể để nhà đầu tư có thể nắm rõ khi nào có thể áp dụng chiến lược nhằm đạt được lợi nhuận.

Trước khi tìm hiểu các chiến lược, các bạn cần nắm rõ về biểu đồ và phân tích trong quyền chọn nhị phân bởi các chiến lược đều dựa trên các biểu đổ vầ phân tích yếu tố kỹ thuật để có thể xác định được thời điểm tham gia giao dịch. Sau khi đã hiểu được biểu đồ và phân tích, chúng ta có thể tham khảo các chiến lược BO cơ bản:

Hãy nhớ không có chiến lược nào là hoàn hảo, hãy cẩn thận vận dụng, kết hợp chúng với nhau để có những chiến lược cho riêng mình. Ngoài các chiến lược, các bạn cũng cần lưu ý phân tích các yêu tố cơ bản để xác định xu hướng thị trường từ đó áp dụng các chiến lược hợp lý.

Chiến lược BO