GMMA là viết tắt của Guppy Multiple Moving Average. Đây là một chỉ báo theo xu hướng và động lượng. Chỉ báo Guppy được tạo ra bởi Daryl Guppy, một trader người Úc. Nó kết hợp một số đường trung bình động trong các khung thời gian khác nhau để trader có thể thấy được bối cảnh chuyển động của 2 nhóm đường trung bình động khác nhau.

Chỉ báo này bao gồm một nhóm các đường trung bình động ngắn hạn. Và một nhóm các đường trung bình động dài hạn làm bộ lọc cho xu hướngcủa giá trên biểu đồ. Cả hai nhóm này đều được tạo thành từ sáu đường trung bình động. Điều đó có nghĩa là chỉ báo GMMA sử dụng 12 đường trung bình động trên biểu đồ cùng một lúc. Để xác định xu hướng và động lượng.


12 đường trung bình động trong chỉ báo GMMA được hiển thị trên biểu đồ cùng một lúc. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng có xu hướng nhóm lại với nhau cho thấy rõ được xu hướng ngắn hạn với nhóm đường trung bình động có chu kỳ nhỏ hơn và xu hướng dài hạn với nhóm đường trung bình động có chu kỳ lớn hơn. Mặc dù cả hai đường trung bình động SMA và EMA đều có thể được sử dụng, nhưng EMA là đường trung bình được sử dụng chủ yếu để xây dựng nên chỉ báo GMMA.Nhóm đường trung bình động ngắn hạn được sử dụng trên biểu đồ cho GMMA là:

 • MA 3
 • MA 5
 • MA 8
 • MA 10
 • MA 12
 • MA 15

Nhóm đường trung bình động dài hạn được sử dụng trên biểu đồ cho GMMA là:

 • MA 30
 • MA 35
 • MA 40
 • MA 45
 • MA 50
 • MA 60

Giao diện chỉ báo như hình bên dưới:

Vận dụng giao dịch của chỉ báo GMMA


Khi toàn bộ nhóm đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên toàn bộ nhóm đường trung bình động dài hạn. Đó là tín hiệu mạnh mẽ cho xu hướng tăng tiềm năng trên biểu đồ. Và tương tự, ngược lại, khi toàn bộ nhóm đường trung bình động ngắn hạn vượt xuống dưới toàn bộ nhóm đường trung bình động dài hạn. Đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho xu hướnggiảm tiềm năng trong tương lai.Khi hai nhóm đường trung bình động tách ra xa nhau. Đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang diễn ra mạnh mẽ. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn vượt xa phía trên nhóm đường trung bình động dài hạn báo hiệu một xu hướng tăng mạnh đang diễn ra. Và ngược lại. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn vượt xa bên dưới nhóm đường trung bình động dài hạn cho thấy một xu hướng giảm mạnh đang diễn ra.


Nếu như hai nhóm đường trung bình động này hội tụ lại. Và giao cắt nhau thì đó là tín hiệu cho thấy giá hiện tại đang nằm trong vùng giá đi ngang. Không rõ ràng và xu hướng trước đó có thể chị đảo chiều.


Chỉ báo GMMA thường sử dụng nhóm đường trung bình động dài hạn. Để xác định cho hướng thực hiện các giao dịch. Và nhóm đường trung bìnhđộng ngắn hạn dùng để xác định tín hiệu vào lệnh.


Chỉ báo GMMA giúp trader xác định được thị trường đang có xu hướnghoặc không có có xu hướng kèm theo động lượng trên biểu đồ. Và rõ ràng, các anh em trader nên sử dụng GMMA để giao dịch theo xu hướngvà động lượng tốt trên biểu đồ.Anh em cài đặt thử chỉ báo và sử dụng thử nhé.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$