Mới được một buổi sáng mà có khách đã lãi gần 1000$. Nhóm tín hiệu CS vẫn đang tích cực phân tích biểu đồ để phát những tín hiệu chuẩn nhất.

Nhóm phát tín hiệu quá đỉnh nên được khách khen tới tấp. Quả là tiếc cho những khách hàng không kịp tham gia vào nhóm phát lệnh kì này.

Hihf ảnh một số lệnh Win khách báo về team: