Vàng được xem là một đơn vị sử dụng khá rộng rãi trên toàn thế giới và Việt Nam. Với nhiều người, sỡ hữu vàng là hình thức dự trữ hoặc tiết kiệm ưu việt nhất.

Tiền tệ là một phương tiện thanh toán. Là đồng tiền được luật pháp quy định. Để phục vụ trao đổi hàng hóa. Và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Tỷ giá ngoại tệ thay đổi hàng ngày. Và có sự chênh lệch giữa các đơn vị đại lý đổi tiền. Với tiện ích tỷ giá tiền tệ được chúng tôi tổng hợp tỷ giá các loại ngoại tệ chính như tỷ giá usd, tỷ giá euro, tỷ giá yên nhật, tỷ giá nhân dân tệ… từ các ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan tới chi tiết dựa vào sự chênh lệnh giá mua vào, bán ra, biểu đồ tỷ giá… của từng loại ngoại tệ.