Kiến thức giao dịch ngoại hối quyền chọn về cách chọn tài sản

Sau khi đã chọn được sàn giao dịch ngoại hối ưng ý. Bước đầu tiên để thực hiện giao dịch là phải thu thập kiến thức giao dịch ngoại hối quyền chọn về chọn tài sản mà bạn muốn thực hiện giao dịch. Như vàng hoặc dầu, hay tỷ giá giữa đồng tiền các nước (giá trị của một lựa chọn nhị phân có nguồn gốc từ giá của tài sản nằm bên dưới). Một ưu thế lớn của hình thức thương mại tuỳ chọn là bạn không mua hoặc bán các tài sản thực tế. Mọi tài sản sẽ được lưu trữ dưới dạng dữ liệu và bạn có thể dễ dàng quản lý.

Kiến thức giao dịch ngoại hối quyền chọn về thời hạn

Mỗi giao dịch ngoại hối quyền chọn đều hoạt động vào khoảng thời gian được thiết lập. Bạn có thể chọn thời gian giao dịch ngoại hối hoạt động thấp nhất là 30 giây.

Chọn cách thức bạn muốn giao dịch ngoại hối trên thị trường

Chọn 4 cách để giao dịch tài sản mà bạn đã chọn:

  • Tăng/Giảm– nơi bạn có thể nhận lãi từ thị trường tăng hay giảm từ mức hiện tại.
  • Chạm/Không Chạm– nơi có thể phát sinh lãi khi thị trường chạm hoặc không chạm giá mục tiêu.
  • Cao hơn/Thấp hơn– nơi bạn có thể có lãi khi thị trường kết thúc thấp hoặc cao hơn giá mục tiêu.
  • Trong/Ngoài– nơi bạn có thể có lợi nhuận từ thị trường ở trong, ở ngoài, hai giá mục tiêu.

Kiến thức giao dịch ngoại hối về chọn tiền thưởng

Với GGTrade bạn sẽ kiểm soát được số tiền bạn thắng được là bao nhiêu. Bạn nên vạch ra số tiền thưởng bạn sẽ nhận được ngay từ đầu, và tiền vốn của bạn. Những gì bạn phải bỏ ra sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY