Cụm từ “chứng khoán” bao gồm một nhóm rộng các loại hình đầu tư bao gồm cổ phiếu, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ, quỹ mở, quyền chọn… Các hợp đồng đầu tư, qua đó nhà đầu tư đổ tiền vào một công ty được quản lý bởi một bên thứ ba cũng là một loại chứng khoán. Chứng khoán có thể giao dịch ở các thị trường giao dịch tập trung hoặc phi tập trung giữa các nhà đầu tư với nhau.

cach thuc chung khoan duoc giao dich tren thi truong tap trung va otc

Thị trường tập trung

Tại thị trường tập trung, chứng khoán sẽ được mua bán trực tiếp theo thỏa thuận của bên mua và bán thông qua một sàn giao dịch chứng khoán. Có hai sàn chứng khoán tập trung được biết đến nhiều nhất đó là sàn chứng khoán New York và sàn chứng khoán Mỹ đều nằm ở thành phố New York. Ngoài ra còn có các sàn giao dịch tập trung ở các thành phố khác và ở ngoài nước Mỹ.

Chứng khoán của một công ty sẽ chỉ được giao dịch khi công ty đó nộp đơn và đạt được các tiêu chuẩn liên quan. Thị trường cho các loại công cụ tài chính khác như quyền chọn cũng có những hạn chế tương tự. Thị trường tập trung tạo nên một thị trường với người mua và bán được tập trung lại với nhau.

Thị trường phi tập trung

Nhiều loại chứng khoán không được giao dịch trên thị trường tập trung mà được giao dịch trên thị trường phi tập trung thông qua mạng lưới các công ty môi giới chứng khoán. Sàn giao dịch NASDAD, được điều hành bởi NASD giao dịch cổ phiếu phi tập trung thông qua hệ thống máy tính được kết nối.

Giống như thị trường tập trung, NASDAQ có những tiêu chuẩn bắt buộc phải đáp ứng để có thể giao dịch. Không giống thị trường tập trung, trên thị trường phi tập trung nhà đầu tư thường không biết chứng khoán của họ được mua, bán hay trao đổi qua đâu, cho ai. Nhà đầu tư sẽ liên kết với các nhà môi giới, người sẽ thực hiện các giao dịch của bạn trên một thị trường hợp lý tại một mức giá mong muốn.

Nhà môi giới

Nếu bạn mua hay bán chứng khoán trên một sàn tập trung hay không tập trung, bạn chắc chắn đã thông qua một nhà môi giới và bạn sẽ liên lạc trực tiếp với một người đại diện của họ. Những người đại diện này phải đăng ký với NASD, một tổ chức quản lý bởi ủy ban chứng khoán SEC và với bang mà mình hoạt động. Những người đại diện này là cầu nối giữa nhà đầu tư và những người đàm phán thực sự (dealers) trên một sàn tập trung nào đó.