Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối trên thị trường hiện nay bao gồm 4 loại nghiệp vụ chính: giao ngay, giao sau, kỳ hạn và quyền chọn.

Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối giao ngay (Spot Transaction)

Giao dịch ngoại hối giao ngay trên thị trường liên ngân hàng. Là cách thức mua bán ngoại tệ mà việc thanh toán hợp đồng giữa hai ngân hàng sẽ được thực thi. Thông thường vào ngày thứ hai sau ngày giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng sẽ không cần phải chờ đợi 2 ngày mà có thể thực hiện vào ngày tiếp theo của giao dịch. Giao dịch ngoại hối giao ngay hiện nay chủ yếu thực hiện trên thị trường liên ngân hàng.

Thông thường, chi phí giao dịch ngoại hối giao ngay giữa ngân hàng. Và khách hàng do ngân hàng qui định.

Giao dịch giao ngay thị trường liên ngân hàng là phương thức mua. Hoặc bán ngoại tệ mà việc chuyển giao và thanh toán giữa hai ngân hàng sẽ được thực hiện. Theo thông thườnglà vào ngày thứ hai sau ngày giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng thương mại. Sẽ không phải chờ đợi 2 ngày mà có thể thực hiện vào ngày tiếp theo của giao dịch. Giao dịch giao ngay hiện tại chủ yếu thực hiện trên thị trường liên ngân hàng.

Thông thường, chi phí giao dịch ngoại hối giao ngay giữa hai bên ngân hàng. Và khách hàng do ngân hàng qui định.

Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối mua bán có kỳ hạn (Forward Transaction)

Giao dịch mua bán có kỳ hạn. Còn gọi là giao dịch có kỳ hạn bắt buộc đòi hỏi chuyển giao vào một kỳ hạn nhất định. Một lượng tiền ngoại tệ để nhận một lượng ngoại tệ khác theo hợp đồng có kỳ hạn đã được ký kết. Tỷ giá hối đoái có kỳ hạn được qui định vào thời điểm ký hợp đồng và áp dụng thanh toán khi đến kỳ hạn. Tỷ giá hối đoái có kỳ hạn thường được xác định giống với giá trị đến hạn (Value date) của kỳ hạn đó. Kỳ hạn có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Và 12 tháng có thể có những hợp đồng kỳ hạn có thời gian trên một năm nhưng không phổ biến. Do dự báo tỷ giá kỳ hạn rất dài và khó tính được sự chính xác.

Giao dịch có kỳ hạn có thể thực hiện theo hình thức. Mua có kỳ hạn (buying forward) hoặc bán có kỳ hạn (selling forward).

Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối giao sau (Future Transaction)

Giao dịch ngoại hối giao sau (hay còn gọi là giao dịch tương lai). Là một thỏa thuận giữa hai đối tác mua bán một số lượng tiền ngoại tệ định sẵn. Vào thời điểm hợp đồng được ký kết và ngày giao hàng được ấn định sẵn trong tương lai được thực hiện tại sở giao dịch.Thực chất của giao dịch ngoại hối giao sau chính là giao dịch có kỳ hạn nhưng được chuẩn hoá về. Loại ngoại tệ giao dịch, thời hạn giao dịch và trị giá hợp đồng.

Giao dịch ngoại hối giao sau và giao dịch ngoại hối có kỳ hạn. Đều nhằm mục tiêu đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận. Và thương mại nhưng có những điểm khác biệt cơ bản.

Mục đích của giao dịch ngoại hối giao sau là để đầu cơ ngoại tệ nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Nhà đầu cơ dự báo một loại ngoại tệ nào đó lên giá sẽ ký hợp đồng mua. Và ngược lại dự báo ngoại tệ đó xuống giá sẽ ký hợp đồng bán.

Nghiệp vụ  giao dịch ngoại hối quyền chọn (Binary Option)

Giao dịch ngoại hối quyền chọn hay còn gọi là Quyền chọn nhị phân (Binary Option) là khi nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn giao dịch trên một cặp tiền tệ nào đó. Nhà đầu tư sẽ dự đoán giá của cặp tiền tệ đó sẽ đi lên hoặc lựa chọn đi xuống và đặt lệnh. Đến lúc lệnh đáo hạn, sẽ đem giá của cặp tiền tệ lúc đáo hạn so sánh với giá lúc nhà đầu tư thực hiện giao dịch. Nếu dự đoán xu hướng của nhà đầu tư chính xác. Thì thường sẽ thu được từ 65% đến 95% lợi nhuận với số tiền đặt lệnh ban đầu. Nếu lựa chọn sai nhà đầu tư sẽ mất số tiền đã đặt lệnh.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY