Ngoài việc mở lệnh ngay lặp tức, chúng ta nhiều lúc cần đến các lệnh chờ dạng “Khi giá đạt mức này thì mình sẽ mua vào”.

Nhưng để làm rõ hơn thì chúng ta sẽ phân biệt các lệnh Stop và Limit.


Nói ngắn gọn về 2 loại thì
  • Stop là các lệnh đi tiếp tục theo xu hướng giá khi hit lệnh.
  • Limit là các lệnh đi ngược xu hướng giá khi hit lệnh.

Ví dụ giá BTC hiện tại là $6500. Lúc này có 2 em Ngọc Thúy và Mai Phương Trinh đang ngồi bàn chuyện với nhau.

Em Trinh nói “Giá BTC mà lên $7000 thì tao chắc chắn nó lên nữa”. (Đây là 1 nhận định xu hướng sẽ tiếp tục).

Em Thúy nói “Bậy mày, giá BTC mà lên $7000 là nó sẽ cắm đầu về $5000”. (Đây là 1 nhận định tới đó xu hướng sẽ đảo chiều, ngược xu hướng giá tại lúc đó).

Vậy thì lúc này, em Trinh do nhận định giá sẽ tiếp tục xu hướng và đi lên nên sẽ đặt 1 lệnh Buy Stop tại $7000.

Còn em Thúy, do nhận định giá sẽ quay đầu lại, đi ngược xu hướng, nên Thúy sẽ đặt 1 lệnh Sell Limit tại $7000.

1 tấm hình cho dễ hình dung.
Phần giá màu xanh trong hình thể hiện giá hiện tại.​


Còn phần giá màu xám thể hiện giá dự đoán sẽ đi tiếp. Và các loại lệnh tương ứng.
Và với hình trên thì có thể thấy:

  • Buy Stop và Sell Limit được đặt trên giá hiện tại.
  • Buy Limit và Sell Stop đặt dưới giá hiện tại.

Ngoài ra, sẽ còn 2 loại lệnh nữa. Đó là Buy Stop Limit và Sell Stop Limit.

Buy Stop Limit và Sell Stop Limit, hiểu nó như thế nào?


Để dễ hình dung hơn về 2 loại lệnh “dài dòng” này thì chuyển câu nói của Trinh từ:
“Giá BTC mà lên $7000 thì tao chắc chắn nó lên nữa nên tao sẽ mua” (Buy Stop)
thành 1 câu nói khác
“Giá BTC mà lên $7000 thì tao chắc chắn nó lên nữa. Nhưng tao sẽ không mua ở giá $7000, bởi vì tao biết nó sẽ hồi lại tí, tao chờ hồi về $6800 rồi tao mua“. (Buy Stop Limit)Lúc này, thay sẽ có 2 mốc giá cần chú ý đó là giá $7000 và giá $6800.$7000 sẽ là mức giá kích hoạt lệnh. Khi lệnh được kích hoạt, thì nó sẽ đặt 1 lệnh chờ mua tại giá $6800.

Còn lệnh Sell Stop Limit thì ngược lại với Buy Stop Limit.

Chúc các bạn đặt đúng lệnh tại đúng giá.

Ngoài lề: không biết 2 nhân vật hư cấu trên, Thúy hay Trinh sẽ là người đúng trong thời gian tới đây.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

➡️ GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$

:D