Vào ngày 29 tháng 5, chủ tịch của Saint Louis Fed Hoa Kỳ Bullard (vào năm 2019 có quyền bỏ phiếu ) cho rằng vấn đề hiện tại là Fed có thể duy trì bao lâu việc thắt chặt các chính sách của mình khi đối mặt với tình hình thị trường toàn cầu đã khiến các ngân hàng trung ương khác tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng.

Lãi suất của Mỹ có thể đã đạt đến một mức trung lập, có nghĩa là Fed nên thận trọng về việc tăng lãi suất. Nếu tăng lãi suất quá nhanh, nó có thể dẫn đến sự đảo chiều của đường cong lợi suất.Nếu tăng lãi suất quá chậm, nó sẽ thay đổi kỳ vọng của thị trường, và duy trì tốc độ bình thường hóa chính sách là hợp lý.

Mặc dù giá dầu đã tăng so với mức trước đây, nhưng chúng dự kiến đó sẽ chỉ có tác động tạm thời lên lạm phát của Mỹ.

Lãi suất chính sách hiện tại là rất hợp lý, tỷ lệ lạm phát hòa vốn cho thấy thị trường không cho rằng việc mở rộng tài chính của Mỹ sẽ gây lạm phát, đề nghị Fed không nên tiếp tục tăng lãi suất trừ khi dữ liệu kinh tế tăng đột biến.

Mục tiêu lạm phát 2% đã trở thành một tiêu chuẩn quốc tế, và Nhật Bản nên giữ vững mục tiêu lạm phát 2%. Nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương châu Âu áp dụng chính sách nới lỏng, thì lãi suất của Mỹ rất khó có thể quá xa tình hình toàn cầu. Nếu xuất hiện sự suy thoái, Fed có các công cụ để giải quyết.

Điều làm cho người ngạc nhiên là lạm phát thấp gần đây của Nhật Bản và khung chính sách hiện tại của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể duy trì.