Bạn có biết về “palindrome”?

Tôi biết là hơi muộn, nhưng mà thà muộn còn hơn không: hôm qua là một ngày đặc biệt – ngày 02/02/2020, bạn có thể viết ngược lại mà nó vẫn có nghĩa. Trong tiếng Anh, có một từ để chỉ một từ, một cụm từ được viết ngược lại mà ý nghĩa nó vẫn không đổi, đó là “palindrome”.

Ví dụ về palindrome nhiều lắm, có thể kể đến từ đơn như “level – cần gạt”, “racecar – xe đua”, “tenet – nguyên lý, giáo lý”. Thậm chí palindrome còn có thể là một câu, ví dụ như:

Eva, can I see bees in a cave?

Eva, tôi có thể nhìn thấy ong trong hang không?

No lemon, no melon.

Không chanh, không dưa.

Lại nói về ngày đặc biệt hôm qua, 02/20/2020: đó là ngày palindrome đầu tiên trong suốt 909 năm qua, tính từ ngày 11/11/1111 tới giờ, và phải 101 năm nữa, ngày palindrome mới xuất hiện lại vào 12/12/2121. Nghĩ đến thấy hơi tiếc, đáng lẽ đã có thể ăn mừng ngày đặc biệt bằng một cách nào đó ý nghĩa hơn chút.

Ngôn ngữ Việt Nam ta cũng có palindrome, từ “non” chẳng hạn. Mà thậm chí “non” lại còn mang hai nghĩa, một là “quả núi”, hai là “chưa chín, chưa lớn”, kỳ diệu thế cơ chứ. Thậm chí ta còn có từ “nam” được viết ngược lại sẽ là “man”, nghĩa là “đàn ông” trong tiếng Anh.

Chẳng phải tự nhiên người đời có câu “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

➡️ GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$