Bảng lương ADP là gì?


Chỉ số kinh tế Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ (US Nonfarm Payrolls) là con số giúp dự báo sự tăng trưởng việc làm của tháng trước, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ số này được công bố bởi một tổ chức tư nhân là Automatic Data Processing.

Bảng lương ADP thường được công bố khi nào?


Công bố hàng tháng, 2 ngày sau khi tháng cũ kết thúc.

Vì sao bảng lương ADP quan trọng?


Đây là một chỉ số được công bố rất sớm hàng tháng. Giúp đoán định một lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế Mỹ, đó là việc làm. Đồng thời, vì nó được công bố trước một chỉ số quan trọng khác là Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ (cũng về lĩnh vực việc làm ngoài nông nghiệp) nên giới đầu tư rất quan tâm đến Bảng lương ADP, như một công cụ giúp dự báo US NFP.

Kỳ này khả năng bảng lương ADP ra sao?


Bảng lương ADP đã tăng lên trong vòng vài tháng gần đây. Đặc biệt 2 tháng gần nhất thì con số thực tế đều vượt so với dự đoán. Trong tháng này, kỳ vọng đang đặt ở mức 174k (tức là có 174.000 công việc ngoài nông nghiệp đã được tạo ra trong tháng rồi)

Điều gì tạo nên biến động?


Nếu có sự sai lệch giữa con số thực tế và con số dự đoán thì biến động sẽ nảy sinh, do sự bất ngờ của thị trường.

  • Nếu ADP > 250k : USD sẽ tăng rất mạnh
  • Nếu ADP khoảng 200k – 250k: USD tăng mạnh
  • Nếu ADP khoảng 150 – 200k: USD đi ngang
  • Nếu ADP khoảng 100k – 150k: USD giảm mạnh
  • Nếu ADP < 100k: USD giảm rất mạnh

Nhìn vào phản ứng của USD thì bạn có thể chọn được cách giao dịch với các sản phẩm đi cặp với USD như Vàng hay EUR hoặc GBP