GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

TỈ GIÁ DOLA VỚI CÁC NƯỚC

USD - đô la Mĩ
AUD
0.7331
BGN
0.5839
BRL
0.2670
CAD
0.7605
CHF
1.0001
CNY
0.1441
CZK
0.0439
DKK
0.1530
EUR
1.1421
GBP
1.2840
HKD
0.1277
HRK
0.1537
HUF
0.0035
IDR
0.0001
ILS
0.2699
INR
0.0139
JPY
0.0089
KRW
0.0009
MXN
0.0496
MYR
0.2388
NOK
0.1185
NZD
0.6879
PHP
0.0190
PLN
0.2646
RON
0.2447
RUB
0.0152
SEK
0.1110
SGD
0.7287
THB
0.0304
TRY
0.1875
ZAR
0.0714
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

error: Content is protected !!