Một trong những dịch vụ nhắn tin phát triển mạnh nhất Telegram có thể đã gặp trục trặc, khi một người dùng trên Reddit tuyên bố sẽ bán 70 triệu tài khoản.

Bài đăng này – gần đây đã bị khóa, không hiển thị nội dung, sau khi người dùng matdavson1994 bị đình chỉ tài khoản tạm thời – là một lời mời chào bán dữ liệu của 70 triệu tài khoản Telegram.

Theo một số người dùng trên Twitter, người làm rò rỉ tài khoản đã bán lượng dữ liệu đó với giá 8 BTC (trên 60.000 USD).

Với ngôn ngữ tiếng Anh bồi, người dùng đó giải thích rằng đã phát hiện ra một lỗ hổng trong Telegram cho phép truy cập vào thông tin người dùng, và cung cấp một mẫu.

Nếu dữ liệu là chính xác, nó có thể là một cú sốc đối với người sử dụng tiền điện tử và mạng lưới blockchain sắp tới của Telegram, vì nó sẽ cho phép người nắm giữ dữ liệu xác định người dùng và có thể kết nối số dư GRAM token với số điện thoại thực.

Chúng tôi đã mua được tài liệu mẫu, một tệp Excel có chứa 25.943 mục với ID người dùng, số điện thoại và tên người dùng.

Dường như không có cách nào mà một tay chơi độc hại nào có thể sử dụng dữ liệu này để tự thâm nhập vào tài khoản, nhưng một số kẻ “khôn lỏi” có thể sử dụng dữ liệu này để bắt đầu các chiến dịch spam và điện thoại có hiệu quả.

Sau khi dành thời gian để duyệt qua dữ liệu, chúng tôi thấy rằng hầu hết các số điện thoại được liệt kê là từ Iran. Một số tài khoản đã bị xóa nhưng nhiều trong số đó đã là thật.

Ngày xảy ra sự kiện này trùng hợp lại gần với một ngày khác, ngày mà một người sử dụng tên nhà sáng lập Pavel Durov của Telegram để đăng ký một công ty giả mạo tại Anh gọi là Telegram Open Network Limited. Chúng tôi không thấy bất cứ điều gì kết nối hai sự kiện này, nhưng thời điểm xảy ra có vẻ rất không bình thường.


Kẻ làm rò rỉ có lẽ đã chuyển dữ liệu đến thị trường web đen để bán, nhưng nỗ lực tìm kiếm của chúng tôi trên thị trường web đen đã không có kết quả để có thể xác nhận điều này.

Mặc dù chúng tôi không thể tìm thấy gì, chắc chắn rằng dữ liệu phía sau 70 triệu tài khoản Telegram vẫn đang lưu hành trên mạng.