Xem bảng giao dịch trực tuyến là việc bắt buộc phải biết khi giao dịch

GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

Khi tham gia giao dịch trực tuyến chứng khoán, ngoài những kiến thức về đầu tư tài chính, một kỹ năng vô cùng quan trọng mà bạn cần phải nắm rõ cách xem bảng giao dịch trực tuyến (hay còn gọi là bảng giá điện tử). Mỗi công ty chứng khoán sẽ có một kiểu bảng khác nhau, nhưng về bản chất thông tin sẽ giống nhau. Việc đọc bảng giao dịch trực tuyến và nhớ tên các mã cổ phiếu giúp bạn tiếp cận thực tế nhanh hơn, dẫn đến bạn sẽ bắt đầu đầu tư được sớm hơn.

Chúng ta cùng xem bảng giao dịch chứng khoán của VCBS (http://quotes.vcbs.com.vn/Priceboard/) làm ví dụ.

xem bảng giao dịch trực tuyến

6 thông tin cần lưu ý khi xem bảng giao dịch trực tuyến

  1. Mã chứng khoán (Mã CK): Mã cổ phiếu thường là chữ viết tắt của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, thường có 3 chữ cái, mỗi công ty sẽ có một mã chứng khoán riêng, hiện trên mỗi sàn HOSE và HNX có hơn 300 công ty đang niêm niêm yết. Ví dụ, mã cổ phiếu HAG là viết tắt 3 chữ cái đầu tiên của tên công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
  2. Các mức giá đặt lệnh: Đơn vị giá giao dịch là bội số của 100 đồng: ví dụ Mã AAA sàn HNX giá tham chiếu là 15.5 bạn sẽ hiểu là 15.500 đồng và bạn đặt giá là 15.050 đồng là không hợp lệ.

Các mức giá sẽ có 5 màu thể hiện 5 tính chất của bảng giao dịch trực tuyến:

xem bảng giao dịch trực tuyến tính chất

Màu vàng: giá tham chiếu (TC), là giá đóng của của phiên giao dịch hôm trước.

Màu tím: Là giá trần tức là mức giá cao nhất của một cổ phiếu có thể đạt được trong ngày.

Công thức tính: Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * Biên độ giao động giá)

Màu xanh da trời: Là giá sàn tức là mức giá thấp nhất của cổ phiếu trong ngày.

Công thức tính: Giá sàn = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * Biên độ giao động giá)

Màu đỏ: giá thấp hơn giá tham chiếu nhưng chưa phải giá sàn.

Màu xanh lá: giá cao hơn giá tham chiếu nhưng chưa phải giá trần.

Màu sắc về giá khác nhau sẽ giúp nhà đầu tư cảm nhận được tình hình thị trường ngày hôm đó.

Ví dụ như hôm nay khớp lệnh với màu xanh lá cây và màu tím chiếm đa số thì thị trường đang đi lên, các cổ phiếu đều tăng giá, ngược lại với màu đỏ và xanh da trời.

  1. Dư mua và Dư bán: khối lượng tính theo đơn vị “lô”, mỗi lô bằng 10 cổ phiếu.

Trên cột Dư mua sẽ 3 mức giá và khối lượng được sắp xếp theo mức giá từ cao đến thấp, là 3 mức giá đặt mua cao nhất trong một thời điểm. Tương tự, bên cột Dư bán cũng có 3 mức giá bán và khối lượng được sắp xếp theo mức giá từ thấp đến cao.

  1. Khớp lệnh: là mức giá và khối lượng lệnh được khớp nhau giữa mua và bán. Nguyên tắc khớp lệnh là khớp cho mức giá mua từ cao đến thấp và mức giá bán từ thấp lên cao.

xem bảng giao dịch trực tuyến khớp lệnh

Lệnh sẽ được khớp theo từng phiên. Cột +/- thể hiện mức thay đổi về giá của từng loại cổ phiếu, tính theo đơn vị ngàn đồng.

Giá khớp lệnh 15 phút cuối ngày hôm nay sẽ là giá tham chiếu cho ngày hôm sau.

  1. Tổng khối lượng: là Tổng khối lượng cổ phiếu đã được khớp
  2. NN mua và NN bán: là khối lượng mua bán mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện.

Like fanpage và tìm hiểu thêm thông tin : fb.com/ggbinary

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc