Whitepaper Bitcoin đã tròn 11 tuổi. Hôm nay, bài viết sẽ gửi đến quý bạn đọc những sự thật về whitepaper Bitcoin có thể bạn chưa biết.


1. Satoshi đã viết code cho toàn mạng lưới trước khi ông chính thức viết whitepaper

Để thuyết phục mọi người rằng Bitcoin có thể xử lí tất cả các vấn đề, Nakamoto đã lập trình toàn hệ thống trước khi ông viết những luận điểm trên ra giấy.

2. Nhiều cụm từ được sử dụng trong hệ sinh thái Bitcoin không xuất hiện trong whitepaper

Số lần xuất hiện của các cụm từ trên lần lượt là Bitcoin (2 lần), Blockchain (0 lần), cash (2 lần), tiền điện tử (0 lần), động lực (7 lần), thợ đào (1 lần), tiền (5 lần), node (38 lần), PoW (18 lần), Ví (0 lần) và 21 triệu là 0 lần.

3. Founder của Bitmain Jihan Wu là một trong số những người đầu tiên biên dịch whitepaper trên ra tiếng Trung


4. Đã có 18 bản dịch cho whitepaper

5. Whitepaper lần đầu được đăng trên Cryptography Mailing ở địa chỉ metzdowd.com. Tại đây Nakamoto đã kết nối với Hal Finney, một trong những người sử dụng Bitcoin đầu tiên. Ông Finney trở thành người sở hữu Bitcoin đầu tiên vào ngày 12/01/2009 từ ông Nakamoto.

6. Ngày giờ chính xác của lần công khai whitepaper là thứ Sáu, ngày 31/10/2008 lúc 14:10:00 giờ EDT.

7. Vào thời điểm bài viết, whitepaper đã có 4.600 lượt trích dẫn, bao gồm các tài liệu Ethereum, Zerocoin và Bitcoin Lightning Network.

8. Kể cả trang trích dẫn, whitepaper dài tổng cộng 9 trang

9. Có 10 cá nhân đã được đề cập trong whitepaper
Họ là Dave Bayer, Stuart Haber, W. Scott Stornetta, Wei Dai, Henri Massias, Xavier Serret-Avila, Jean-Jacques Quisquater, Adam Back, Ralph Merkle và William Feller. Một cái tên trong số này, người có đóng góp lớn trong việc xây dựng phát triển Bitcoin đó là ông Adam Back, người đã sáng lập Blockstream.

10. “Timestamp Server” là phần ngắn nhất của whitepaper, với chỉ 80 từ. “Calculation” (tính toán) là mục dài nhất, với 559 từ.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY