Thua lỗ lớn là nguyên nhân gây ra cháy tài khoản. Dẫn tới sự sụt giảm nặng nề của vốn giao dịch và vốn cảm xúc. Thua lỗ lớn khiến trader mất tinh thần nặng nề, từ đó không thể nào giao dịch tiếp được và từ bỏ. Loại bỏ được thua lỗ lớn trong hệ thống. Anh em đã có khả năng sống sót khá cao rồi.

Vậy thua lỗ lớn đến từ đâu? Bài này sẽ giải đáp cho anh em. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé

1, Không chịu thoát lệnh khi đã sai, ráng gồng: Bạn không chấp nhận được thua lỗ. Bạn cho rằng thua lỗ là không có thực khi bạn chưa chịu thoát lệnh.

2, Cái tôi quá lớn để chấp nhận thua lỗ: bạn đã chọn sai xu hướng thị trường. Nhưng cho rằng nếu cố gắng nắm giữ vị thế này lâu. Thì nó sẽ chuyển thành đúng nếu thị trường có đảo chiều. Trong khi chờ đợi sự đảo chiều trong ảo mộng đó thì thua lỗ cứ càng lớn dần lên.

3, Hy vọng quá nhiều là sẽ có sự đảo chiều: cho rằng thị trường không thể đi ngược hướng quá lâu và phải đảo chiều. Tuy nhiên thị trường tiếp tục đi theo hướng đó. Và bạn không thể nào chịu hơn được (margin call, cháy).

4, Vào lệnh khối lượng quá lớn: Trade càng lớn thì thua lỗ càng lớn. Và khả năng bị cảm xúc điều khiển là càng cao.

5, Mua vào trong xu hướng giảm: giá càng giảm càng mua. Đây là 1 trong các chiến lược ngu dốt nhất mà crypto trader thường hay áp dụng (mua trung bình giá).

6, Bán khống trong xu hướng tăng: xu hướng vẫn cứ tiếp tục trong khi các con gấu cứ tiếp tục bán tới khi hết vốn.

7, Không có kế hoạch giao dịch: không có kế hoạch để trade tức đang lên kế hoạch để thất bại

iWKad22-3_jpg.
8, Không hệ thống giao dịch: Nếu bạn không vào lệnh tuân theo 1 hệ thống cụ thể được chứng minh là có lợi nhuận trong dài hạn. Thì tất cả những trade bạn vào đang mang tính ngẫu nhiên thuần tuý. Và thua lỗ lớn là điều không thể tránh khỏi. 

9, Quản lý vốn không tốt: các thua lỗ lớn sẽ xuất hiện nếu bạn không quản lý vốn. Và vào lệnh theo khối lượng chặt chẽ.


10, Không có kỷ luật: không đủ kỷ luật để tìm ra 1 hệ thống đủ tốt. Và nếu có hệ thống rồi thì không đủ kỷ luật để tuân theo hệ thống đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào.