GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

TỈ GIÁ DOLA VỚI CÁC NƯỚC

USD - đô la Mĩ
AUD
0.7765
BGN
0.6334
BRL
0.2946
CAD
0.7955
CHF
1.0341
CNY
0.1592
CZK
0.0490
DKK
0.1663
GBP
1.4222
HKD
0.1274
HRK
0.1670
HUF
0.0040
IDR
0.0001
ILS
0.2844
INR
0.0152
JPY
0.0093
KRW
0.0009
MXN
0.0556
MYR
0.2572
NOK
0.1289
NZD
0.7325
PHP
0.0192
PLN
0.2971
RON
0.2662
RUB
0.0163
SEK
0.1191
SGD
0.7630
THB
0.0320
TRY
0.2443
ZAR
0.0836
EUR
1.2388
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc